Historien

Historien


daler-300x293Riksdaler
dalertaler var ett internationellt mynt och myntsystem baserat på ett givet silverinnehåll som användes i främst Europa. Dalern präglades för första gången år 1518 i Joachimstal i nuvarande Tjeckien. I samband med tryckkonstens framväxt utvecklades tekniken att prägla mynt och när man i Joachimstal fann en rik silverfyndighet så började man att tillverka så kallade joachimstaler. Det långa namnet förkortades snabbt till taler eller daler och snart tillverkades detta silvermynt i flera varianter i många europeiska länder och blev ett gemensamt handelsmynt.

Dalern hade sin absoluta storhetstid under 1700-talet då det användes mer eller mindre i hela Europa och då USA och Kanada bildas i slutet av 1700-talet utnyttjar de det europeiska handelsmyntet och skapar sin variant av taler/daler-myntet – dollar.

I Sverige finns den ännu kvar som bötesmynt, enligt vissa äldre lagar. Exempelvis stadgas att “Far någon genom led eller grind, och den icke stänger efter sig; böte en daler, ändå att ingen skada sker.”

Som regent gav Gustav Vasa ut många myntsorter. De första åren kom ingen större valör än ett öre, men 1528 tillkom i samband med kröningen några mynt av den internationella nominalen silvergyllen och 1534 började man slå daler (ursprung:  tyskans “taler” som gammal beteckning på mynt av silver från en gruva i Joachimsthal i tjeckiska Böhmen). På 1700-talet tillverkades flera varianter av myntet i Europa där det användes som internationell valuta.

Prägling av vårt dalermynt skulle komma att fortsätta ända fram till 1871.