Börja här

Börja här

Med Dalern

den lokala valutan för ökat välstånd  i Södra Dalarna

Dalern präglades för första gången år 1518 i Joachimstal i nuvarande Tjeckien. Den användes sedan som betalningsmedel över stora delar av världen under ett par hundra år. Namnet ”Daler” gav upphov till namnet på den idag mest spridda världsvalutan – Dollarn. I Sverige präglades Dalern först av Gustav Vasa 1534 och den fanns kvar som betlaningsmedel ända till 1871.

Idag blir lokala valutor allt vanligare. Den huvudsakliga anledningen att skapa en lokal valuta är att öka välståndet genom att aktivera en större del av lokalbefolkningens ekonomiska potential. Tack vare datorer och internet finns det nu enkla och väl fungerande system som kan göra detta möjligt!

Ett exempel på en mycket framgångsrik lokal valuta (så framgångsrik att den till sist förbjöds!)  är staden Wörgl i Österrike.  Där skapades en lokal valuta efter principer som utarbetats av ekonomen Silvio Gesell. Experimentet påbörjades den 31 juli 1932, mitt under den stora depressionen då arbetslösheten var hög och inga pengar fanns tillgängliga för offentliga satsningar. Genom att använda sig av den egna valutan lyckades dock staden vända utvecklingen. Arbetslösheten minskade dramatiskt och staden genomförde flera infrastrukturprojekt. Den 1 september 1933 avbröts dock experimentet då Österrikes centralbank förbjöd valutan. Orsaken var att experimentet, som hade börjat att sprida sig till andra städer, hotade centralbankens monopol på att trycka pengar.

I Australien har en lokal valuta använts för att möjliggöra för medlemmarna att bygga hus utan att ta vanliga banklån (=inga räntebetalningar).

Våra ambitioner med Dalern är betydligt blygsammare (till att börja med) men potentialen är enorm (särksilt i kristider).

Så här fungerar det:

 1. Valutan baseras på en tidsmyntfot. Arbete är den verkliga grunden till värde och välstånd, vilket vi vill markera genom att göra arbetstid till själva basen för valutan. I uppstarten sätts värdet till 10 Daler = 1 timmes enkelt oskolat arbete (ung 100 kr i dagens penningvärde). Högsta tillåtna timpris =  30 Ð.
 2. Vem som helst kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften (= 100 vanliga svenska kronor, vilka används till att täcka utgifter föreningen drar på sig, som tryckning av sedlar).
 3. Varje medlem får vid inträdet 50 Daler (ungefär lika med 500 kr).  Pengarna existerar som sedlar och som elektroniska kontanter. (Den nya medlemmen får 50 Daler i kontanter men också tillgång till sitt eget elektroniska konto. För mindre transaktioner används sedlar, för större digitala pengar.
 4. Medlemmarna kan använda valutan helt fritt genom att köpa och sälja varor och tjänster i Daler.
 5. En köp-och-säljsida typ Blocket har satts upp. Denna utgör navet i systemet. Medlemmarna annonserar här både vad de bjuder ut på marknaden och vad de önskar köpa. Sedan kontaktar de varandra via telefon eller mejl och gör upp aff’ären. Så fort du är medlem kan du använda sidan både för att köpa och sälja.
 6. Varje ny medlem coachas i användningen av sajten och uppmuntras att inventera sina tillgångar, både vad gäller prylar/varor och tjänster.
 7. För de flesta transaktioner av privat karaktär blir det inga skatteeffekter. För företag som använder systemet gäller att skatt ska betalas som vanligt (även om det inte är så lätt för myndigheterna att kontrollera detta).

Lokala valutor har alltså funnits och fungerat mycket bra under lång tid på många håll i världen. Nedan några fördelar man upptäckt (detta exempel är från Australien).

 • Mobilisering av områdets slumrande resurser.
 • Stöd till ideella organisationer (får lättare att finansiera sig)
 • Ökar autonomi och självkänsla.
 • Gör att vanliga pengar räcker längre (behöver inte längre användas till allting).
 • Ger stöd till handel med lokala produkter och tjänster.
 • Utvecklar känslan av samhörighet och delaktighet i det lokala samhället.

Så här kommer du igång redan idag (Kan det bli enklare och roligare än så här?):

 1. Meddela daler@ihop.nu att du vill bli medlem. Du får då 50 färska fräscha Daler på ditt konto.
 2. Se till att David (david@ihop.nu) får en hundring (vanliga kronor)
 3. Sätt in några annonser här på Köp och Sälj
 4. Se vad som erbjuds och börja handla!
 5. Föra att handla utan sedlar mailar du daler@ihop.nu när en transaktion gjorts så att det blir bokfört på rätt konton.
 6. Sprid budskapet vidare till en granne eller vän…

Välkommen att vara med att utveckla vårt lokala välstånd – på alla plan!

Varma hälsningar

Daler-gruppen